Polityka prywatności

Stworzyłam ten dokument w trosce o ochronę Twoich danych.  Zabezpieczam Twoje  dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące sesji zdjęciowej.  W każdej chwili masz  prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić uzyskanie oferty i dalszą naszą współprace.

1Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych jest Agata Famielec Fotografia. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Ze swojej strony zapewniam Cię, że dokładam wszelkiej staranności aby dbać o bezpieczeństwo i poufność Twoich danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane zapytania przy użyciu formularza kontaktowego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych może wiązać się z barkiem możliwości wykonania danej usługi.
 6. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:
 • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych określonym celu, jeśli taka zgoda była dana.
 • prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 1. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana ze mną) będą przechowywane przed okres 3 miesięcy od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.
 2. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie moim podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

2Administrator danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz w celu właściwego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług fotograficznych
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt i bezpośrednio na pod adresem kontakt@agatafamielec.pl
 2. Mam prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Usługodawca nie udostępniają danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp moi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. fotolaby (podmioty zajmujące się wydrukiem albumów), administratorzy zdjęciowych galerii internetowych (PIXIESET ), firmy prawnicze lub informatyczne. osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.
 6. W przypadku, gdy wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w postaci wizerunku w celu promowania działalności Agata Famielec Fotografia Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom prowadzącym portale społecznościowe: Facebook, Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Stanach Zjednoczonych) oraz ich użytkownikom. Wyrażając tę zgodę wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie danych tym podmiotom.

3Pliki cookies

 1. Korzystając z witryny www.agatafamielec.pl  akceptujesz, że korzysta ona z tzw. Plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania bieżącej sesji, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowywania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika (szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji swojej przeglądarki internetowej).

4Postanowienia końcowe

 1. Mam prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony proszę o okresowe sprawdzania treści „Polityki prywatności”.
 2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie www.agatafamielec.pl proszę o kontakt pod adresem kontakt@agatafamielec.pl
 3. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, proszę o nie korzystanie z mojej strony.